Тема 7. ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

 

Ключові терміни: адміністративно-законодавчі ризики, виробничі ризики, дисперсія, екологічний ризик, інвестиційний ризик, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику, математичне сподівання, політичний ризик, семіваріація, семіквадратичне відхилення, середньоквадратичне відхилення, соціальний ризик.