Тема 8. ОСНОВИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Ключові терміни: процес управління ризик-менеджменту, система управління ризик-менеджменту, стратегія ризик-менеджменту, тактика, управління ризиками.