ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

 

Опорний конспект лекцій

для проведення практичних занять

та самостійної роботи

для студентів спеціальності

6.030504 – «Економіка підприємства»

денної форми навчання

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки та бізнес-адміністрування

як опорний конспект лекцій

з дисципліни

«Обґрунтування господарських рішень

 та оцінювання ризиків».

Протокол № 14 від 17.04.2012 р.

 

Суми

Сумський державний університет

2012

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : опорний конспект лекцій / укладачі: В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 57 с.

 

Кафедра економіки та бізнес-адміністрування