ТЕМА 1. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

 

Ключові терміни: господарське рішення (ГР), ефективне ГР, ефективність господарського рішення, оптимальність ГР, результативне ГР, сутність господарських рішень, якість господарського рішення.