ДОДАТОК

Практичне завдання

 

Запропоновані 16 наукових студентських досліджень є матеріалом для удосконалення практичних навиків та умінь з наукової діяльності.

 

Кожну статтю слід проаналізувати за такою схемою:

 

актуальність теми дослідження;

постановка мети;

джерельна база;

об’єкт і предмет дослідження;

опис наукового дослідження;

форма викладу наукового матеріалу;

обґрунтованість наукових результатів;

мова і стиль;

цитування та посилання.