2.1 Загальна характеристика обстежених жінок.

                Відповідно до мети і завдань наукової роботи було проведено аналіз 60 історій  пологів ЖНП до 18 років та  аналіз 30 випадків операцій КР у жінок до 25 років, які були розподілені на три групи: група порівняння (П) – 30 ЖНП до 18 років, розроджених через природні пологові шляхи; група (А) – 30 ЖНП  репродуктивного віку від 18 до 25 років, розроджених абдомінальним шляхом; група (В) – 30 жінок що народжують вперше до 18 років, розроджених абдомінальним шляхом.

Для клінічної характеристики спостережуваних жінок досліджувалися данні анамнезу життя, акушерсько-гінекологічного анамнезу, перебіг вагітності, об’єктивні та лабораторні методи дослідження.

Кесарів розтин виконувався згідно сучасних параметрів:

усі абдомінальні розродження виконувались тільки з початком пологової діяльності;

для доступу при виконанні КР лапаротомія за Пфаненштілем;

стінка матка розтиналась поперечним розрізом у нижньому сегменті, далі рана розширювалась пальцями оператора;

плацента видалялася рукою з обов’язковим послідуючим кюретажем порожнини матки, після чого порожнина матки ще раз оброблялась для контролю сухою марлевою серветкою;

стінки матки зашивались з послідуючою перитонізацією однорядним непереривним швом за Реверденом, для якого був використаний вікріл № 0 або № 1 з голкою 40-50 мм (фірма „ETHICON”).