ВИСНОВКИ

 

Встановлено, що повторна вагітність у юних жінок протікає на більш несприятливому фоні у порівнянні з жінками репродуктивного віку. Несприятливим фоном були: низький соціальний статус (53,3 % - непрацюючих), високий рівень соматичних захворювань (86,6 %) високий відсоток ускладнень перебігу вагітності, що і призводить до перинатальних ускладнень.

Юні первородящі є група ризику по розвитку анемії вагітних (66,6 %) та пізніх гестозів (48,0 %), при цьому їх поєднання складає (46,6 %).  У структурі анемії переважала анемія Ι ступеня тяжкості (53,5%), а серед різних варіантів пізніх гестозів - плацентарна недостатність(30 %).

Пологи у ЖНП до 18 років перебігали з передчасним розривом плодових оболонок (33,3 %) та різними аномаліями пологової діяльності (26,6 %).

У ЖНП в структурі показань до КР провідне місце займає тазове передлежання великовагового плода (23,3 %), у ЖНП - аномалій пологової діяльності (23,3 %) і дистрес плоду, що не піддається корекції (33,3 %).

Перебіг післяопераційного періоду у ЖНП до 18 років при кесаревому розтині ускладнювався частіше ніж у жінок репродуктивного віку – субінволюцією матки ( 33,3 %), анемією     (23,3 %). Також спостерігався більш виражений больовий синдром.

Отже, як показали результати проведених клінічних досліджень, юні первородящі складають групу високого ризику щодо розвитку акушерських ускладнень.