Перелік умовних позначень

 

ВООЗ                     Всесвітня організація охорони здоров’я

КР                                          кесарів розтин

ПС                                          перинатальна смертність

МС                                         материнська смертність

ІПСШ                     інфекції, що передаються статевим шляхом

МОЗ                                       Міністерство охорони здоров’я

ЖНП                                     жінки, що народжують вперше

РЗ                                           репродуктивне здоров’я

КЦСЄ                     країни Центральної і Східної Європи

ННД                       нові незалежні держави

ЮНІСЕФ                               Дитячий фонд ООН, (United Nations International

hildren's Fund, UNICEF)