Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій

Просмотров: 7832Похожие книги

Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій

- Обґрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок – Васильєв В. І.

- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.

Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

В.Е.Маркевич - Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих