ЗМІСТ

С.

1 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА"………….……………..4

1.1 Мета і завдання дисципліни………………………………………4

1.2 Зміст розділів дисципліни "Підприємництво і бізнес-культура"……………………………………...…………………..5

 

2 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА"…………………………………………………..8

 

3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ………………...……………..………..66

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….67