ЗМІСТ

 

Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………........4

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………10

1.1. Асоція артеріальної гіпертензії з хронічним обструктивним захворюванням легень: розповсюдженість, механізми взаємозв´язку, підходи до лікування.………………………………………………………10

1.2. Використання антагоністів кальцію для лікування артеріальної гіпертензії в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.……………………………………………………………………….15

1.3. Антагоніст кальцію амлодипін: особливості фармокології і використання.……………………………………………………………….201.4. Основні поняття оптичної стереоізомерії……………………………22

1.5. Переваги S(-) ізомеру амлодипіну……………………………………26

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………29

2.1.  Клінічна характеристика досліджуваних хворих…………………...29

2.2. Методи дослідження ………………………………………………….29

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ…………………………………………………32

3.1. Загальна характеристика хворих …………………………………….32

3.2. Зміна показників систолічного і діастолічного артеріального тиску на фоні лікування різними формами амлодипіну………………………………………………………………….35

3.3. Зміна розмірів правих і лівих відділів серця на фоні лікування різними формами амлодипіну…………………………………………….40

   3.4. Показники бронхіальної обструкції в динаміці лікування різними формами амлодипіну………………………………………………………44

        3.5. Побічні ефекти різних форм амлодипіну………………………………………………………………………45

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..48

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………..49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………50