ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

АГ – артеріальна гіпертензія;

АК – антагоністи кальцію;

АКТГ – адренокортикотропний гормон;

АТ – артеріальний тиск;

БА – бронхіальна астма;

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я;

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск;

ЖЄЛ – життєва ємкість легень;

ЕхоКС – ехокардіоскопія;

ІАПФ – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;

ОЦК – об’єм циркулюючої крові;

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 секунду;

ПАГ – пульмогенна  артеріальна гіпертензія;

РААС – ренін–ангіотензин–альдостеронова  система;

САС – симпато–адреналова система;

САТ – систолічний артеріальний тиск;

СОАС - синдром обструктивного апное уві сні;

ФЖЄЛ – форсована життєва ємкість легень;

ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень;

ЧСС – частота серцевих скорочень;

ЯЖ – якість життя.