Мета та завдання дослідження

Мета дослідження: знизити частоту післяопераційних ускладнень у жінок старших вікових груп на основі розробки та впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів.

Завдання дослідження:

Вивчити клінічні особливості розвитку і плину гнійно-запальних і тромбогеморагічних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій.

З'ясувати мікробіологічні особливості операційного матеріалу та стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій.

Установити зв'язок між клінічними, біохімічними, гемостазіологічними й мікробіологічними даними в жінок старших вікових після порожнинних і піхвових операцій.

Розробити й впровадити практичні рекомендації зі зниження частоти післяопераційних запальних і тромбогеморагічних ускладнень у жінок старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій.

Об’єкт дослідження:  1 група – 30 жінок, прооперованих із приводу різної генітальної патології та які одержували розроблені лікувально-профілактичні заходи; 2 група – 30 жінок, прооперованих із приводу різної геніальної патології та які одержували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи; контрольна група – 30 гінекологічно і соматично здорових жінок старших вікових груп.

Предмет дослідження: клініко-ехо-морфофункціональні та лабораторні показники у динаміці лікування та профілактика ускладнень у разі оперативного лікування жінок із лейоміомою матки та генітальним пролапсом.

 Методи дослідження: анамнестичний, клініко-лабораторний, функціональний, соціологічний та статистичний.

Наукова новизна дослідження:    вперше вивчені основні фактори ризику й клінічні особливості гнійно-запальних і тромбогеморагічних ускладнень  у гінекологічних хворих старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій;  встановлений взаємозв'язок між клінічними, біохімічними, гемостазіологічними й мікробіологічними показниками у жінок старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій, що дозволяє розширити наявні дані про патогенез цієї патології й науково обґрунтувати розроблення  нового комплексу лікувально- профілактичних заходів.

Практичне значення дослідження:  вивчені основні клінічні прояви гнійно-запальних і тромбогеморагічних ускладнень після різних варіантів хірургічного лікування генітальної патології у жінок старших вікових груп. Запропоновані  прогностичні критерії для жінок старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій, які дозволяють вчасно вирішувати питання про проведення лікувально-профілактичних заходів.

Розроблені й впроваджені практичні рекомендації зі зниження частоти післяопераційних ускладнень у жінок старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій на основі використання медикаментозної корекції.

Очікувані результати: зниження частоти післяопераційних ускладнень у жінок старших вікових груп після порожнинних і піхвових операцій.