О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій

Просмотров: 3878Похожие книги

О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій

І.Д.Дужий проф.,В.В.Мадяр - Модифікація варіантів інтраплевральної торакопластики при лікуванні поширеного туберкульозу легень

О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем

Швець С.В. - Металорізальні інструменти

Ю. В. Ліцман - Самостійна робота студентів при вивченні Хімії