ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Поняття якості та номенклатура одиничних показників якості.

2   Методи визначення чисельних значень показників якості та їх характеристика.

3   Номенклатура показників надійності та їх характеристика.

4   Показники технологічності продукції та їх зміст.

5   Показники стандартизації та уніфікації та їх розрахунки.

6   Розрахунковий метод оцінки якості та його характеристика.

7   Методи визначення коефіцієнтів вагомості та їх зміст.

8  Розрахунки економічного ефекту з урахуванням рівня якості виробу.

9    Розрахунки соціального ефекту з урахуванням якості виробу.

10  Яки ви знаєте категорії і види стандартів?

11 Який порядок розроблення, затвердження та застосування стандартів?

12 Організаційна структура та основні положення Державної системи сертифікації.

13  Функції органів із сертифікації продукції та систем якості в системі УкрСЕПРО.

14 Порядок проведення сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО.

15   Роль вищого керівництва в системі управління якістю.

16 Групи по удосконаленню діяльності підрозділів та їх характеристика.

17  Кружки якості, цільові групи та їх характеристика.

18   Групи з удосконалення процесів щодо управлінню якістю.

19 Визнання і винагорода персоналу за підвищення якості продукції.

20  Участь постачальників у підвищенні якості продукції.