Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій - О.Г. Дегтяренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління якістю та сертифікацією продукції

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

6.050201 «Менеджмент організацій»

усіх форм навчання

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри управління

як конспект лекцій з дисципліни

«Управління якістю та сертифікацією продукції».

Протокол № _ від _____

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

Управління якістю та сертифікацією продукції: Конспект лекцій

/ Укладач О.Г. Дегтяренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 79с.

 

Кафедра управління