ЗМІСТ

ВСТУП   4

Тема 1 Поняття, показники та методи визначення якості продукції 5

Тема 2 Взаємозв'язок ефективності і якості продукції 15

Тема 3 Стандартизація в системі керування якістю   24

Тема 4 Система сертифікації УкрСЕПРО   31

Тема 5 Якість прдукції як обєкт управління  41

Тема 6 Основні напрямки вдосконалювання діяльності 47

Тема 7 Колективна участь працівників в підвищенні якості функціонування організації 56

Тема 8 Залучення постачальників до процесу підвищення якості виробництва  68

Тема 9 Форми і методи заохочення персоналу  73

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ   79

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК  80