ВСТУП

Метою вивчення дисципліни «Управління якістю та сертифікацією продукції» є надання теоретичних знань і практичних рекомендацій з організації процесу управління якістю продукції на підприємствах, оволодіння теоретичними основами в галузі забезпечення і управління якістю продукції.

Предмет вивчення: методи оцінки та процеси управління якістю продукції на підприємстві.

Змістовні модулі: поняття якості продукції, показники якості та їх характеристика. Розрахунки основних показників якості продукції. Методи вимірювання якості продукції та їх розрахунки. Взаємозв’язок ефективності та якості продукції. Розподіл пайового внеску організацій при розрахунку економічного ефекту на етапах розроблення та впровадження науково-технічних рішень. Розрахунки цін на нову продукцію з урахуванням рівня якості. Оцінка соціального ефекту з урахуванням якості виробу. Стандартизація та її значення в підвищенні якості продукції. Стандартизація продукції та ефективність виробництва. Система сертифікації УкрСЕПРО та її характеристика. Основні напрямки системного управління якістю. Огляд розвитку системного підходу до управління якістю у світі. Системи управління якістю виробництва. Урахування матеріальних стимулів підвищення якості.