С.Ю. Лебедев - Физическая химия. Конспект лекций

Просмотров: 1174Похожие книги

С.Ю. Лебедев - Физическая химия. Конспект лекций

- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.

О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем

С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій

А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем