С.Ю. Лебедев - Физическая химия. Конспект лекций

Просмотров: 1427Похожие книги

С.Ю. Лебедев - Физическая химия. Конспект лекций

С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)

С. О. Швачко - Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності. Конспект лекцій. Ч.2

Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник

О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин