Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій - В.М. Боронос, І.В.Мамчук

 

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2007

Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій - В.М. Боронос, І.В.Мамчук

Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 67 с.

 

Кафедра фінансів