ПЕРЕДМОВА

 

Перехід України до ринкової економіки вимагає узгодженості національної економічної політики зі світовими економічними процесами та закономірностями розвитку світового господарства і світової системи взагалі.

На фоні фінансової та економічної нестабільності, недосконалості ринку товарів та послуг, великої кількості неплатоспроможних підприємств характерним є зростання інтересу до проблем дослідження конфліктних та кризових ситуацій, природи їх виникнення та механізму врегулювання взаємовідносин між підприємством-боржником та кредиторами.

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинились у глибокій кризі. На межі банкрутства знаходиться сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання.

Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.

Мета дисципліни – вивчення фінансових відносин, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання, формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідності підприємств.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен оволодіти знаннями нормативних документів, що регулюють питання санації та банкрутства підприємств; навичками діагностування та прогнозування банкрутства підприємств, всебічного аналізу діяльності підприємств, розроблення санаційних заходів.