СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Голова секції: завідувач кафедри економіки

 д.е.н., професор Мельник Л.Г.

Секретар:        професор кафедри економіки

 к.е.н., професор Шапочка М.К.