Костюченко Н.М., Смоленніков Д.О. ШЛЯХИ ПОШУКУ ФІНАНСУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Студентське самоврядування як і будь-яка інша діяльність та структура потребує певних фінансових ресурсів для існування та здійснення своїх проектів.

Студентське самоврядування як структура соціальна, тобто некомерційна, потребує фінансових перерозподільчих потоків як на рівні університету чи інституту, так і на рівні держави, бо не має права на діяльність з метою отримання прибутку. Вагомим джерелом фінансування напрямків студентської діяльності також можуть стати гранти, у тому числі гранти з іноземних фондів (рис. 1).

Весною 2010 року були внесені зміни до закону «Про вищу освіту». Ці зміни в тому числі передбачають фінансування діяльності органів студентського самоврядування у розмірі 0,5% від спеціального фонду ВНЗ.

З державного бюджету фінансові ресурси розподіляються, окрім іншого, на освіту та науку. Таким чином, університети та інститути отримують фінансування. І вже на рівні університету ідуть перерозподільчі процеси, в тому числі і на студентське самоврядування. Проблеми проявляються в тому, що на студентське самоврядування університетом може бути виділено недостатньо грошових коштів, що їх не вистачає на проведення запланованих даною структурою заходів.

 

 

 

 

Однак студентське самоврядування також може претендувати на отримання субсидій та дотацій під будь-які конкретні цілі. Субсидія – це допомога у грошовій або матеріальній формі, що надається за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних державних та недержавних фондів економічним суб`єктам. Дотація – це вид субсидій,  допомога у грошовій або іншій формі за рахунок державних або інших джерел для покриття збитків або на спеціальні цілі.

Проте окрім прямих фінансових потоків, що були розглянуті вище, державою можуть надаватися гранти задля вирішення конкретних нагальних проблем у державі. Гранти – це вид економічної допомоги, що надається на конкурсній основі. Але існує проблема отримання гранту - конкурсна основа. Для того, щоб отримати грант, необхідно довести свою здатність (спроможність) використати кошти з максимальною ефективністю. При цьому, як правило, необхідне доволі жорстке дотримання виконання умов використання коштів.

Таким чином, студентське самоврядування може отримати гідне фінансування лише шляхом визначення конкретних цілей існування та окреслення конкретних напрямків діяльності, складання проектів проведення заходів, та написання грантів.