СЕКЦІЯ 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

 

Голова секції: завідувач кафедри маркетингу

 д.е.н., професор Ілляшенко С.М.

Секретар:        доцент кафедри маркетингу

 к.е.н., доцент Божкова В.В.