СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 

Голова секції: завідувач кафедри управління

 д.е.н., професор Теліженко О.М.

Секретар:        доцент кафедри управління, заступник

 декана факультету економіки та

 менеджменту з наукової роботи

 к.е.н., доцент Жулавський А.Ю.