к.е.н. Волк О.М. ПІДВИЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) надає широкі можливості для підвищення рівня розвитку людського потенціалу. Зростання галузі ІКТ сприяє створенню нових робочих місць, підвищенню потреби у кваліфікованих ІКТ-спеціалістах. У сучасних умовах особливого значення набуває освіта й підвищення кваліфікації в сфері інформаційних технологій, оскільки саме недолік фахівців у цій сфері перешкоджає ефективному впровадженню й використанню ІКТ для соціально-економічного розвитку.

Кваліфікація у сфері ІКТ дуже важлива для того, щоб окремі громадяни й організації могли повною мірою використати весь потенціал сучасних технологій. Проте, у багатьох країнах, що розвиваються, лише порівняно невелика частина користувачів має необхідні навички для ефективного застосування ІКТ. Ще менше кількість тих, хто має відповідний рівень знань і вмінь для розроблення ІКТ-продуктів або надання важливих IКТ-послуг. Нестача кваліфікованих працівників у цій сфері приводить до того, що організації неохоче інвестують у новітні технології, що зменшує попит на ІКТ-продукти й IКТ-послуги в країні й скорочує можливості для підприємців і національних ІКТ-компаній. Це також завдає шкоди конкурентноздатності країни, причому не тільки в ІКТ-секторі, але й у багатьох інших традиційних секторах.

Для вирішення цих проблем в Україні необхідно [1]:

вищим навчальним закладам надати відповідні стимули й додаткові ресурси для проведення навчання, спрямованого на підвищення кваліфікації в IКТ-сфері. Особливе значення також мають програми перепідготовки й безперервного навчання в сфері ІКТ, що дозволяють удосконалювати кваліфікацію працівників, у такий спосіб розширюючи перспективи їхнього працевлаштування й підвищуючи продуктивність праці;

організувати спеціалізовані програми навчання із сертифікацією для IКТ-спеціалістів і розробників. З метою поліпшення підготовки студентів до майбутньої роботи в IКТ-сфері органам влади варто зацікавити навчальні заклади в створенні скоординованих навчальних планів, курсових матеріалів і онлайнових засобів спільної роботи в IКТ-сфері, які можуть сприяти сертифікації за різними технологіями. Крім того, держава повинна заохочувати приватні підприємства в організації центрів сертифікаційного навчання й тестування, які будуть здійснювати сертифікацію IКТ-спеціалістів;

удосконалювати освіту й практичне навчання в сфері бізнесу, включаючи використання ІКТ. Дефіцит важливих професійних навичок може стримувати формування національного ІКТ-сектора, що базується на принципах підприємництва. Органам влади й національним бізнес-асоціаціям необхідно підтримувати професійне навчання й інші навчальні програми, спрямовані на вдосконалення малого й середнього бізнесу.