Дудкін О.В. МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Концепція соціальної відповідальності в Україні активно розповсюджується, а соціальна відповідальність є важливою як для бізнес-організацій, так і для установ, які вирішують соціальні задачі, в тому числі і освітні.

Механізм соціальної відповідальності організації – це сукупність взаємопов’язаних діагностичних, організаційних та інформаційних заходів по трансформації діяльності організації з метою довгострокового покращення результатів функціонування організації та ефективного вирішення соціальних проблем.

З наведеної на рисунку 1 схеми зрозуміло, що дія механізму окрім блоку впровадження соціальних заходів доповнюється блоком інформаційної взаємодії із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами, діагностичним блоком та блоком соціальних трансформації. Блок соціальних трансформацій виступає у ролі підготовчої складової механізму. Інформаційний, діагностичний блоки та блок впровадження соціальних заходів утворюють реалізаційну складову механізму.

Схема механізму є універсальною як для підприємств, так і для некомерційних закладів. Серед іншого на схемі представлено ряд елементів, що пов’язані з міжнародною  взаємодією: надаючи послуги представникам інших країн, організація має розглядати їх як нову групу стейкхолдерів, співробітництво зі сторонніми організаціями у ряді випадків передбачає міжнародну співпрацю, а важливим напрямком інформаційної взаємодії є запозичення інформації стосовно соціальної активності, у тому числі і від іноземних суб’єктів.