2.2. Взаємозв'язок економічних законів і господарського механізму

 

 Для подальшого аналізу місця господарського механізму як способу функціонування економічних відносин необхідно стисло зупинитися на економічних законах. Виробничі відносини реалізуються через внутрішньо необхідні зв'язки, що повторюються в масовому масштабі між сутністю явищ, іменованими економічними законами. Розрізняють механізм дії економічних законів і механізм використання – це об'єктивні і суб'єктивні процеси економічного життя. Єдність дії і використання економічних законів характеризує господарський механізм як поєднання двох структурних рівнів – організаційно-економічних відносин і організаційно–економічних форм їх прояву. Як система організаційно–економічних відносин механізм господарювання об'єктивно обумовлений відносинами власності. Як система організаційно–економічних форм господарський механізм є способом існування, функціонування виробничих відносин, економічних законів (закономірностей).

 Організаційно – економічні форми одночасно є і елементом механізму дії економічних законів, і формами використання, і формами, що визначають реальний господарський механізм.