Анотація

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА

 

Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій - Н. В. Мішеніна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

6.030504 «Економіка підприємства»

всіх форм навчання

 

 

                                       

Затверджено

на засіданні кафедри економіки та бізнес-адміністрування як конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства».

Протокол №12 від 03.04.2012 р.

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2012

 

Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012. – 76 с.

 

        

Кафедра  економіки та бізнес-адміністрування