ЗМІСТ

С.

ВСТУП   5

1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ   6

1.1.Поняття і зміст господарського механізму  6

1.2. Господарювання:сутність та зміст  7

1.3. Рівні вивчення господарського механізму  8

1.4.Структура господарського механізму  10

Запитання для самоперевірки  12

2.ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ   12

2.1. Сутнісно-змістовна характеристика господарського механізму як способу функціонування економічних відносин  12

2.2. Взаємозв'язок економічних законів і господарського механізму  14

2.3. Господарський механізм як система організаційно - економічних форм  14

2.4. Економічна основа функціонування і вдосконалення господарського механізму  16

Запитання для самоперевірки  17

3. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ   18

3.1. Основні етапи розвитку господарського механізму          18

3.2. Комерційний розрахунок  22

3.3. Внутрішньофірмове підприємництво  24

Запитання для самоперевірки  26

4. ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА (ВЕМП) 26

4.1. Структура внутрішнього економічного механізму  26

4.2. Передумови та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства  29

4.3. Форми суспільної організації виробництва  33

Запитання для самоперевірки  44

5.МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ  45

5.1. Сутність та види цін  45

5.2. Методи ціноутворення  48

5.3. Внутрішні ціни підприємств  49

Запитання для самоперевірки  51

6.МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ  52

6.1. Сутність планування діяльності підприємства  52

6.2. Методи внутрішнього планування  53

6.3. Нормативна база планування  55

Запитання для самоперевірки  59

7.МЕХАНІЗМ РЕСУРСНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ   60

7.1. Механізм розроблення виробничої програми підрозділів  60

7.2. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю   63

7.3. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами  63

Запитання для самоперевірки  66

8. МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   66

8.1. Сутність контролю як функції управління  66

8.2. Форми та джерела стимулювання  68

8.3. Стимулювання через участь у прибутку  70

Запитання для самоперевірки  73

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ   74