Запитання для самоперевірки

 

Розкрийте зовнішній та внутрішній аспекти планування.

Розкрийте зміст внутрішніх планів підприємства.

Надайте класифікаційні ознаки планування.

Які існують методи обчислення планових показників?

У чому полягає сутність та класифікація норм та нормативів?

Назвіть основні методи розроблення норм та нормативів.