Запитання до самоперевірки

 

Наведіть сутність та порядок розроблення виробничої програми.

Яким чином проводиться розрахунок виробничої потужності підприємства?

Як розраховуються такі показники: кількість робітників за нормами виробітку; за нормами обслуговування?