ЗМІСТ

 

Перелік умовних скорочень…..…………………………………………………….4

Вступ…….……………………………………………………………………………5

1 Огляд робіт з епідеміології мозкового інсульту…………….…………….........7

2 Матеріал і методи дослідження…………………………………………………12

3 Епідеміологія гострих порушень мозкового кровообігу в м Сумах…………15

4 Фактори ризику мозкового інсульту в осіб молодого та зрілого віку……….19

5 Клініко-морфологічна характеристика хворих в гострому періоді мозкового інсульту……………………………………………………………………………..28

6 Характеристика ускладнень гострого періоду мозкового інсульту…………33

Висновки……………………………………………………………………............42

Практичні рекомендації…….……………………………………...........................44

Перелік посилань…………….…………..................................................................46