3 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В м. СУМАХ

 

                В 2009 році в нашій країні офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів хворих з різними формами неврологічних захворювань. Перше місце серед цієї групи посідають цереброваскулярні хвороби. В 2009 згідно з офіційною статистикою МОЗ України поширеність ЦВЗ серед дорослого населення становила 8432,9 на 100 000 населення. В Сумський області цей показник становив 9979,0 на 100 000 населення.

Співвідношення геморагічного та ішемічного інсультів складає в середньому 1 : 4, але в деяких західних областях – 1 : 5, в східних 1:3.

Смертність в останні 5 років стабілізувалась та має тенденцію до незначного зниження. В 2009 році смертність в Україні від ЦВЗ становила 281,6 на 100 000 населення. Смертність від ІІ становила 45,2 на 100 000 населення а від ГІ – 28,9 на 100 ти. населення, внаслідок САК – 2,8 на 100 000 населення. Загальний обласний показник смертності від ЦВХ в 2008 році становив 389,7 , в 2009 р. 366,9, в 2010 – 358,4 на 100 000 населення, та також мав тенденцію до зниження. Показник смертності від МІ по м. Суми у відповідні роки становив 41,8; 31,9; 32,8 на 100 000 населення. Серед працездатних осіб від ЦВЗ померло загалом по області в 2008 р. – 31,4, в 2009 р. - 34,3, в 2010 р. 23,3 на 100 000 населення; по місту Суми відповідно 31,9; 16,2; 14,6 на 100 000 населення. Від МІ серед працездатного населення в області померло  в 2008 р. – 24,1, 2009 р. – 18,3, в 2010 р. – 17,0 на 100 000 населення, по обласному центру відповідно 27,1; 12,4; 12,3 на 100 000 населення.

На жаль офіційних даних по області щодо типів інсульту немає. Також не має чіткої градації хворих за віком.

                Реєструються певна різниця в захворюваності на МІ в східних та західних регіонах країни. Протягом декількох десятиріч відмічаються найбільш високі показники захворюваності на МІ в Луганській та Донецькій областях і в 2 рази нижчі в Закарпатській, Львівській та Івано-франківській. Це обумовлює актуальність вивчення цієї проблеми на рівні окремих регіонів країни.

                Слід додати що проблема МІ це не тільки медична, а й соціальна. За минулий рік інвалідами внаслідок цереброваскулярних захворювань в області визнано 351 особа, серед них в працездатному віці 179 хворих, що склало 51%.

Таблиця 3.1 - Летальність від МІ  в м. Суми

Примітка: *р>0,05, **р<0,05, * - різниця показників в 2009 – 2010 рр.

                               Проведено аналіз ймовірного впливу на вихід інсульту термінів госпіталізації з урахуванням 6-годинного інтервалу з моменту початку захворювання (за даними організаційно-методичного відділу станції ШМД). З’ясовано, що в 2009 р. Протягом 6 годин з моменту початку захворювання стаціонарну допомогу отримали 183 (39,6±2,3%) хворих, з них померло 57 (31,5±3,5%). В 2010 році в стаціонари протягом 6 годин госпіталізовано 217 (56,8±2,3%) пацієнтів, з них померло 70 (32,3±3,2%). Після 6 годин з моменту появи ознак захворювання в 2009 р. госпіталізовано 241 (56,8±2,4%) хворих, з яких 39 (16,2±2,4%) померло. В 2010 р. відповідно 245 (53,0±2,3%) и 31 (12,7±2,1%) осіб.

                               Аналіз цих даних демонструє, що летальність серед пацієнтів, госпіталізованих протягом так званого «терапевтичного вікна» була вищою, ніж серед госпіталізованих пізніше вказаного терміну (в обох випадках різниця була вірогідною(р<0,01). Але це може пояснити тим, що в перші години у неврологічні відділення госпіталізуються пацієнти у більш важкому стані,тому концепцію «терапевтичного вікна» слід аналізувати більш глибоко і в зв’язку зі станом хворих.

                Що стосується надання медичної допомоги хворим обласного центру, то є цікавим, що протягом останнього десятиріччя зберігається тенденція до високого відсотку хворих на МІ, госпіталізованих в профільний стаціонар міста – відділення судинної патології нервової системи з палатами інтенсивної терапії на базі КЗ «4-та міська клінічна лікарня», незважаючи на тяжкість стану та вік пацієнтів (згідно наказу МОЗ України №297 від 30.07.02 р.).

Таблиця 3.2 - Розподіл хворих з ЦВЗ в профільному стаціонарі

 

Як видно з таблиці, превалюючою у відділенні (87,2%) залишається гостра церебральна патологія (82,15 у 2009 р. та 87,2% у 2008 р.). Показник госпіталізації хворих на інсульт в термін до 3 годин від початку захворювання зріс у порівнянні з двома попередніми роками (2,9% - 2008 році, 2,5% - у 2009 році та 10,9% у 2010 році). Високий рівень екстреної медичної допомоги пояснюється роботою спеціалізованих бригад ШМД. Мозкові інсульти становлять 43,0% всієї патології відділення у 2010 році. Доля ІМ становить 35,5%, ВК – 6,8%, САК – 0,8%, ТІН – 10,2% всієї патології відділення. У 2010 році дещо знизилась (29,4%) кількість інсультів у віці 20-59 років (33,8% у 2009 р. та 33,6% у 2008 р.). Співвідношення між геморагічним та ішемічним інсультами становило 1:5. Слід додати, що різниця між показниками не була вірогідно значущої. Як видно з таблиці 3. Майже половину всіх госпіталізованих пацієнтів становили пацієнти у віці 20 – 59 років, тобто особи молодого і зрілого віку (р<0,05).

                Всього за останній рік в стаціонарі померло 89 хворих , що є вищим за показники минулих років (72 померлих в 2009 р. та 102 померлих в 2008 р.). Тобто стаціонарна летальність склала у 2008 р. – 8,6%, у 2009 р. – 6.5%, у 2010 р. – 8,1%. Та майже третина всіх померлих – це особи молодого та зрілого віку.

 

Таблиця 3.3 - Структура летальності від ГПМК у судинному відділенні

 

                За останній рік дещо збільшилася питома вага пізньої госпіталізації (госпіталізації пізніше 3 годин від початку МІ). В 2009 р. пізню госпіталізацію мали 40,3% хворих, в 2010 р. – 43,8% хворих. Цей показник необхідно контролювати в зв’язку з перспективою впровадження в найближчі роки тромболітичної терапії з метою лікування ішемічних порушень мозкового кровообігу. Беручи до уваги все вищезгадане, актуальним є максимально можливе з’ясування чинників виникнення та предикторів фатальних виходів у хворих молодого та зрілого віку.