Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ

Просмотров: 1051Похожие книги

Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ

- The geometry and physics of knots – Atiyah M.

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон

Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій