Анотація

 

Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій  при вивченні математичних дисциплін СумДУ - Н.І.Одарченко

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542)39-23-88

e-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор  з наукової

роботи, д.ф.-м.н., проф.

______________А.М.Чорноус

 

 

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій  при вивченні математичних дисциплін СумДУ

(заключний)

 

 

Начальник НДЧ,

к.т.н., доцент                                                                       В.А.Осіпов

 

Керівник НДР,

канд. пед. наук, доцент                                                      Н.І.Одарченко

 

 

 

 

2010

 

Рукопис закінчено __________

 

 

Результати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ

протокол  від ______________