Список авторів

 

Керівник роботи

 

канд. пед. наук, доцент                             ____________ Н.І.Одарченко

Вступ,

Розділи 1, 2, 3

 

 

Виконавці:

 

канд. фіз.-мат. наук, доцент                       ____________ О.А.Білоус

Розділи 3, 4

 

асистент                                                       ____________ Н.М.Захарченко

Розділ 2

 

ст. викладач                                                   ____________ Т.В.Завальна

Розділ 4

 

канд. фіз.-мат наук, доцент                         ____________ Н.С.Мартинова

Розділи 1, 2