В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням

Просмотров: 874Похожие книги

В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням

О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу

И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов

С.П. Шаповалов - Моделі та методи інформаційних технологій в промисловості та освіті

Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру