РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 38 с., 7 табл., 34 джерел.

Об'єкт дослідження - механізм фінансового регулювання еколого-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання в аграрній сфері.

Метою дослідження є розроблення теоретичних та науково-методичних підходів щодо формування механізму фінансового регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування.

Методи дослідження: діалектичний, абстрактно-логічний, наукового узагальнення і порівняння; системний підхід та метод логічного узагальнення; розрахунково-конструктивний, статистичний, логіко-аналітичний та порівняльний.

Результати роботи та їх новизна полягає у системному дослідженні та поглибленні теоретичних, методичних і практичних засад фінансового регулювання еколого-орієнтованою діяльністю суб’єктів господарювання, зокрема в аграрній сфері. Конкретизовано категоріальні аспекти, ціль, задачі, принципи еколого-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі та проведено комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем та перспектив здійснення еколого-орієнтованої діяльності.

Взаємозв'язок з іншими роботами: окремі результати доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися у наукових виданнях.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу можуть бути запропоновані науково-практичні підходи до формування ефективного механізму фінансового регулювання еколого-економічних відносин на різних рівнях прийняття рішень.

Галузь застосування: для управління еколого-економічними відносинами як на територіальному рівні, так і на рівні підприємства.

Значущість роботи i висновки: створює науково-практичну базу для обґрунтування ефективних нормативно-правових та стратегічних рішень у сфері фінансового регулювання еколого-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання на різних рівнях управління.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження: подальше поглиблення наукового обґрунтування застосування методів фінансового регулювання еколого-економічних  відносин на основі індикативного підходу.

 

АГРАРНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ, ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ