Тема 8 Українська держава і право в роки Визвольної війни 1648-1654 рр.

 

1 Коли був підписаний Зборівський мирний договір?

а) 1648 р.;                                              б) 1649 р.;             

в) 1651 р.;                                              г) 1653 р.

 

2 Коли був підписаний Білоцерківський мирний договір?

а) 1648 р.;                                              б) 1649 р.;             

в) 1651 р.;                                              г) 1653 р.

 

3 Українсько-московський договір ухвалено:

а) 1649 р.;                                              б) 1651 р.;             

в) 1653 р.;                                              г) 1654 р.

 

4 Резиденцією Б.Хмельницького, столицею Козацької держави до 1676 р., був:

а) Київ;    б) Чигирин;            в) Батурин;             г)Глухів.

 

5 Визначте зайвого у складі сотенного уряду.

а) сотник;               б) обозний;             в) осавул;               г) писар.

 

6 Міста, яким право на самоуправління надавалося гетьманськими універсалами.

а) магдебурзькі;                                     б) сеймові;

в) магістратські;                                    г) ратушні.

 

7 Як називалися міста, що користувалися магдебурзьким правом ще за часів Речі Посполитої?

а) магдебурзькі;                                     б) сеймові;

в) магістратські;                                    г) ратушні.

 

8 За Зборівським договором до всіх євреїв застосовувалася:

а) смертна кара;

б) вигнання з України;

в) заборона займатися промислами і торгівлею;

г) заборона вступати до козацтва.

 

9 Адміністративно-територіальний поділ козацької держави був:

а) сотенно-паланковий;                      б) повітово-сотенний;

в) полково-сотенний;                          г) воєводсько-намісницький

 

10 Вищим органом влади на початку Визвольної війни (Національної революції) був(ла):

а) Військова Рада Війська Запорізького;    

б) Генеральний уряд;

в) Гетьман;                                                     

г) Старшинська Рада.

 

11 Хто мав право брати участь у військовій Раді?

а) гетьман і вся козацька старшина;

б) гетьман і всі полковники;

в) гетьман, старшина і заможні козаки;

г) всі козаки.

 

12 Центральний орган управління:

а) Військова Рада Війська Запорізького;     

б) Генеральний уряд;

в) Гетьман;                                                      

г) Старшинська Рада.

 

13 За якою угодою влада Б.Хмельницького обмежувалася Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами?

а) Зборівською;                                     б) Московською;

в) Білоцерківською;                                               г) Глухівською.

 

14 Хто відповідав за охорону гетьманських клейнодів?

а) генеральний бунчужний;                  б) генеральний обозний;

в) генеральний хорунжий;                    г) генеральний підскарбій.

 

15 Хто виконував судові функції у сотні?

а) осавул;                                                              б) обозний;

в) полковий суддя;                                г) городовий отаман.

 

16 Землі, які гетьман жалував старшині своїми універсалами за службу на певній посаді, називалися:

а) жалувані;                                                           б) удільні;

в) рангові;                                                             г) даровані.

 

17 Кому належала вища судова влада в Козацькій державі?

а) гетьману;                                                           б) старшинській раді;

в) генеральному судді;                         г) войтам.

 

18 За якою угодою влада гетьмана Б.Хмельницького обмежувалася Київським воєводством?

а) Зборівською;                                     б) Московською;

в) Білоцерківською;                                               г) Глухівською.

 

19 Коли були прийняті “Березневі статті”?

а) 1651 р.;                                                             б) 1653 р.;             

в) 1654 р.;                                                             г) 1657 р.

 

20 Скільки статей увійшло до “Березневих статей” 1654 р.?

а) 7;                        б) 10;                      в) 11;                      г) 15.