Тема 9  Суспільно-політичний устрій Козацько-гетьманської держави (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)

 

1 Набуття статусу Руського князівства у складі Речі Посполитої передбачалося:

а) Гадяцькою угодою;

б) Переяславськими статтями;

в) Слободищенським трактатом;

г) Коломацькими статтями.

 

2 Коли існувала І Малоросійська колегія?

а) 1720-1725 рр.;                                  б) 1722-1727 рр.;

в) 1722-1725 рр.;                                  г) 1723-1729 рр.

 

3 Коли існувала ІІ Малоросійська колегія?

а) 1762-1796 рр.;                                  б) 1764-1786 рр.;

в) 1764-1796 рр.;                                  г) 1763-1775 рр.

 

4 Коли було скасовано інститут гетьманства?

а) 1762 р.;              б) 1763 р.;              в) 1764 р.;              г) 1775 р.

 

5 Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі?

а) О.Розумовський;                                               б) П.Калнишевський;

в) К.Розумовський;                                г) І.Мазепа.

 

6 Визначте зайве місто з-поміж резиденцій гетьманів:

а) Батурин;             б) Чигирин;            в) Київ;    г) Глухів.

 

7 Генеральна старшина належала до:

а) знатного товариства;                         б) військового товариства;

в) значкового товариства;                     г) головного товариства.

 

8 Полкова старшина належала до:

а) бунчукового товариства;                  б) військового товариства;

в) значкового товариства;                     г) головного товариства.

 

9 Коли кріпосне право отримало юридичне оформлення на Лівобережній та Слобідській Україні?

а) 22 квітня 1760 р.;                                              б) в липні 1782 р.;

в) 3 травня 1783 р.;                                               г) 25 червня 1785 р.

 

10 Кому належала вища законодавча, адміністративна і військова влада в період 1734-1750 рр.?

а) гетьману;                                      

б) Правлінню гетьманського уряду;

в) Малоросійській колегії;   

г) Старшинській раді.

 

11 Хто очолював ІІ Малоросійську колегію?

а) президент;                                         б) гетьман;            

в) бригадир;                                          г) секретар.

 

12 Хто очолював Генеральну військову канцелярію?

а) генеральний писар;                                           б) гетьман;

в) генеральний суддя;                                           г) генеральний бунчужний.

 

13 Хто був заступником гетьмана, завідував артилерією, забезпеченням війська, виконував дипломатичні доручення?

а) генеральний писар;                                          

б) генеральний обозний;

в) генеральний суддя;                                          

г) генеральний бунчужний;

д) генеральний хорунжий.

 

14 На скільки полків поділялася в другій половині ХVІІ ст. Лівобережна Україна?

а) 5 полків;                                                            б) 7 полків;            

в) 10 полків;                                                          г) 12 полків.

 

15 Коли підписані „Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорізького” П.Орлика?

а) 1709 р.;                                                             б) 1710 р.;             

в) 1711 р.;                                                             г) 1722 р.

 

16 Як називався податок, який сплачували селяни на утримання війська?

а) тягло;                                                 б) стація;

в) чинш;                                                 г) материзна.

 

17 Визначте зайве серед атрибутів (клейнодів) гетьманської влади:

а) корогва;                                                             б) пірнач;

в) бунчук;                                                              г) шабля гетьмана.

 

18 Коли була ліквідована Запорізька Січ?

а) 1765 р.;                                                             б) 1770 р.;             

в) 1775 р.;                                                             г) 1785 р.

 

19 Визначте зайву адміністративно-територіальну одиницю (полк) Слобідської України.

а) Харківський;                                      б) Острогозький;

в) Охтирський;                                      г) Глухівський;

д) Сумський;                                                         є) Ізюмський.

 

20 Хто стояв на чолі „Канцелярії комісії утворення слобідських полків”?

а) Румянцев;                                                          б) Голіцин;

в) Шаховський;                                      г) Шереметьєв.