Тема 10 Право Козацько-гетьманської держави (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)

 

1 Вищою судовою інстанцією у Козацько-гетьманській державі був:

а) Генеральний суд;                                              б) коронний трибунал;

в) магістратський суд;                                          г) королівський суд.

 

2 Вільними від впливів полкової і сотенної адміністрації залишалися:

а) общинні суди;                                   б) ярмаркові суди;

в) мирові суди;                                      г) магістратські суди.

 

3 Коли відбулася судова реформа в Україні?

а) 1760-1763 рр.;                                  б) 1764-1765 рр.;

в) 1763-1765 рр.;                                  г) 1783-1785 рр.

 

4 За реформою 1760-х років земельні справи розглядав суд:

а) підкоморський;                                  б) общинний;

в) земський;                                                           г) гродський.

 

5 За судовою реформою 1760-х років для розгляду кримінальних справ у полкових містах існували суди:

а) підкоморські;                                     б) общинні;

в) земські;                                                              г) гродські.

 

6 Які справи розглядали земські суди?

а) цивільні справи;

б) кримінальні справи;

в) земельні справи;

г) сімейно-шлюбні стосунки.

 

7. Вища судова інстанція на Правобережній Україні – це:

а) Генеральний суд;                                              б) жупа;

в) коронний трибунал;                          г) земський суд.

 

8 Визначте збірник українського права, підготовлений Ф.Чуйкевичем, (приватна кодифікація).

а) “Права, за якими судиться малоросійський народ”;

б) “Процес короткий наказний”;

в) “Суд і розправа в правах малоросійських”;

г) “Екстракт малоросійських прав”.

 

9 Визначте зайвий серед місцевих судів.

а) Малоросійська колегія;                     б) копний;

в) ратушний;                                                         г) доменіальний.

 

10 Судовий виконавець у ХVІІІ ст називався:

а) сотником;           б) войтом;              в) возним;               г) старостою.

 

11 Коли була створена перша кодифікаційна комісія в Україні?

а) 1719 р.;              б) 1721 р.;              в) 1722 р.;              г) 1728 р.

 

12 Коли був підготовлений та поданий на затвердження російській імператриці Анні Іоанівні збірник “Права, за якими судиться малоросійський народ”?

а) 1722 р.;              б) 1728 р.;              в) 1734 р.;              г) 1758 р.

 

13 Хто був автором “Екстракту малоросійських прав”?

а) К.Розумовський;                                б) В.Кондратьєв;

в) Ф.Чуйкович;                                      г) О.Безбородько;

д) Д.Апостол.

 

14 Визначте зайве у засобах забезпечення зобов’язань.

а) завдаток;                                                            б) порука;

в) застава;                                                              г) позичка.

 

15 Викресліть зайве серед договірних статей, що укладалися московським царем і українським гетьманом.

а) Березневі статті 1654 р.;   

б) Московські статті 1665 р.;               

в) Гадяцький трактат1658 р.;               

г) Коломацькі статті 1687 р.

 

16 Шлюбний вік для чоловіків на Гетьманщині складав:

а) 15 років;                                                            б) 18 років;

в) 16 років;                                                            г) 20 років.

 

17 Питання законності шлюбів та їх розірвання належали до компетенції:

а) общинних судів;                                               б) сотенних судів;

в) церковних судів;                                               г) підкоморських судів.

 

18 Суб’єктами злочину вважалися особи, яким виповнилося:

а) 14 років;                                                            б) 18 років;

в) 16 років;                                                            г) 20 років.

 

19. Найбільш небезпечними вважалися злочини:

а) проти православної віри;                  б) майнові;

в) проти особи;                                     г) державні;

д) проти порядку управління і суду.

 

20 Підроблення грошей, печаток, документів, лжеприсяга належали до злочинів:

а) проти православної віри;                 

б) майнових;

в) проти особи;                                    

г) державних;

д) проти порядку управління і суду.