Тема 13  Українські землі у складі Австрійської імперії (1772-1918 рр.)

 

1 Де була створена Головна Руська рада?

а) у Кам’янці-Подільському;                                б) в Ужгороді;

в) у Чернівцях;                                      г) у Львові.

 

2 Чого вимагала Головна Руська рада у своїй програмі?

а) ліквідації кріпацтва в Галичині;

б) незалежності західноукраїнських земель;

в) автономії Західної України в складі Австрійської імперії;

г) культурно-національної автономії українського населення в Галичині.

 

3 Коли створено Головну Руську раду?

а) 1847 р.;                                                             б) 1848 р.;             

в) 1849 р.;                                                             г) 1851 р.

 

4 Кріпацтво на західноукраїнських землях було скасовано у:

а) 1774 р.;                                                             б) 1812 р.;             

в) 1848 р.;                                                             г) 1867 р.

 

5 У 1774 р. для ведення галицьких справ у Відні було засновано:

а) Галицьку надвірну канцелярію;

б) Галицьке губернське правління;

в) Галицький крайовий сейм;

г) Галицьке президентське правління.

 

6 Хто стояв на чолі коронного краю Буковина?

а) президент;                                                         б) генерал-губернатор;

в) губернатор;                                                       г) воєвода.

 

7. Коли Австрійська імперія перетворилася на Австро-Угорську?

а) 1848 р.;                                                             б) 1851 р.;             

в) 1867 р.;                                                             г) 1872 р.

 

8 Як називалася перша українська політична партія?

а) Українська радикальна партія;

б) Революційна українська партія;

в) Національна українська партія;

г) Товариство українських поступовців.

 

9 Який стан був найвпливовішим на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.?

а) дворяни;                                                            б) буржуазія;

в) селяни;                                                              г) міщани.

 

10 Військово-кримінальний кодекс було введено в дію у:

а) 1803 р.;                                                             б) 1853 р.;             

в) 1873 р.;                                                             г) 1912 р.

 

11 Східна Галичина опинилася у складі Австрійської імперії внаслідок:

а) І і ІІІ поділів Польщі;           б) Російсько-Австрійської війни;

в) війни Австрії з Наполеоном;  г) Австрійсько-Турецької війни.

 

12. Визначте спеціальний суд:

а) повітовий суд;                                  б) комерційний суд;

в) окружний суд;                                   г) Вищий крайовий суд.

 

13 Північна Буковина була виділена в окремий коронний край у:

а) 1774 р.;                                                             б) 1807 р.;             

в) 1861 р.;                                                             г) 1867 р.

 

14 Буковинський крайовий сейм створено у:

а) 1774 р.;                                                             б) 1807 р.;             

в) 1861 р.;                                                             г) 1867 р.

 

15 Яким судам були підсудні селяни в першій половині ХІХ ст.?

а) гродським;                                                        б) комітатським;

в) земським;                                                           г) доменіальним.

 

 

 

16 Комітатський суд:

а) розглядав справи шляхти;

б) був судом другої інстанції для доменіальних судів;

в) розглядав справи духовенства;

г) був судом першої інстанції для міщан.

 

17 Коли був затверджений інститут адвокатури в західноукраїнських землях?

а) 1781 р.;                                                             б) 1849 р.;             

в) 1852 р.;                                                             г) 1912 р.

 

18 Коли в Австро-Угорщині введені загальні судові установи для всіх станів?

а) 1849 р.;                                                             б) 1850 р.;             

в) 1852 р.;                                                             г) 1912 р.

 

19 Кому підпорядковувався суд за австрійськими законами?

а) імператору;                                                       б) поліції;

в) прокуратурі;                                      г) намісникам.

 

20 Коли в Австрії створена прокуратура?

а) 1849 р.;                                                             б) 1850 р.;             

в) 1867 р.;                                                             г) 1872 р.