Тема 14  Суспільно-політичний лад і право в Україні після Лютневої революції (лютий-жовтень 1917 р.)

 

1 Коли почалася Лютнева революція?

а) 17 лютого 1917 р.;                            б) 28 лютого 1917 р.;

в) 23 лютого 1917 р.;                            г) 20 лютого 1918 р.

 

2 Де виникла 2 березня 1917 р. Рада робітничих депутатів?

а) в Києві;               б) в Одесі;              в) в Харкові;           г) в Миколаєві.

 

3 Хто очолював Тимчасовий уряд Росії з 2 березня 1917 р.?

а) Е.Львов;    б) О.Керенський;   в) М.Терещенко;              г) О.Гучков.

 

4 Який державний орган був найвищою владою в Києві в перші дні після лютневої революції?

а) Рада робітничих, солдатських і селянських депутатів;

б) Рада об’єднаних громадських організацій;

в) Комітет Ради об’єднаних громадських організацій;

г) Рада робітничих депутатів.

 

5 Робітнича міліція підпорядковувалася:

а) Тимчасовому уряду;        

б) Державній думі;                               

в) радам робітничих депутатів;

г) комітетам об’єднаних громадських організацій.

 

6 Представниками Тимчасового уряду на місцях були:

а) голови повітових земських управ;

б) волосні старости;

в) земські начальники;

г) губернські комісари.

 

7 Кому підпорядковувалася народна міліція?

а) комісарам Тимчасового уряду;

б) Радам робітничих депутатів;

в) земським начальникам;

г) Раді об’єднаних громадських організацій.

8 Де діяли військово-революційні суди?

а) у прифронтовій смузі;

б) в усіх містах;

в) у губернських містах;

г) у губернських і повітових містах.

 

9 Визначте зайву серед організацій, що підтримували Ради робітничих і солдатських депутатів:

а) профспілки;                                                       б) селянські комітети;

в) державна варта;                                 г) червона гвардія.

 

10 Які суди розглядали цивільні позови до 1000 крб.?

а) окружні;                                                            б) адміністративні;

в) мирові;                                                              г) військово-революційні.

 

11 Які суди розглядали кримінальні справи, за якими передбачалося покарання до 1,5 років ув’язнення?

а) окружні;                                                            б) адміністративні;

в) мирові;                                                              г) військово-революційні.

 

12 Які суди розглядали конфлікти між державними органами, комісарами уряду та громадськими установами?

а) окружні;                                                            б) адміністративні;

в) мирові;                                                              г) військово-революційні.

 

13 Хто головував у тимчасових судах?

а) тимчасовий суддя;                                            б) адміністративний суддя;

в) окружний суддя;                                               г) мировий суддя.

 

14 Хто очолив Тимчасовий уряд з липня 1917 р.?

а) Е.Львов;   б) О.Керенський;    в) М.Терещенко;              г) О.Гучков.

 

15 Цивільне законодавство Тимчасового уряду спрямовувалося на:

а) наділення трудящих власністю;

б) охорону права приватної власності;

в) наділення селян землею;

г) створення кооперативної власності.

 

16 Визначте зайве серед місцевих органів самоврядування у 1917 р.

а) губернські і повітові земства;

б) волосні земства;

в) міські думи;

г) комітети громадських організацій.

 

17 У якому регіоні України у 1917 р. діяло найбільше рад робітничих і солдатських депутатів?

а) на Правобережжі;                                             б) на Півдні України;

в) у Донбасі;                                                         г) на Київщині.

 

18 Який орган влади проголосив у березні 1917 р. повну амністію з політичних, релігійних і аграрних справ?

а) Петроградська Рада робітничих і солдатських депутатів;

б) Тимчасовий уряд;

в) імператор;

г) Державна дума.

 

19 Яку функцію виконували примирливі камери?

а) контролювали виконання законів про працю;

б) регулювали питання охорони праці;

в) попереджали конфлікти між працівниками і підприємцями;

г) розглядали питання про конфлікти між державними та громадськими установами.

 

20 Якому органу у 1917 р. було надано статус вищого органу влади у галузі законодавства, нагляду і управління?

а) Тимчасовому уряду;

б) Тимчасовому комітету Державної думи;

в) Петроградській Раді робітничих і солдатських депутатів;

г) Державній раді.