Тема 15  Відродження Української держави

(березень 1917 – квітень 1918 р.)

 

1. Коли була створена Центральна Рада?

а) у лютому 1917 р.;                                             б) у квітні 1917 р.;

в) у березні 1917 р.;                                              г) у травні 1917 р.

 

2 Коли відбувся Український національний конгрес?

а) 3 березня 1917 р.;                                             б) 25 червня 1917 р.;

в) 5-7 квітня 1917 р.;                                            г) 7 листопада 1917 р.

 

3 Лідери Центральної Ради прагнули добитися від Тимчасового уряду:

а) незалежності України;

б) поширення влади на всю територію України;

в) визнання України як самостійної держави;

г) широкої автономії для України.

 

4 Хто став ініціатором створення української армії?

а) М.Грушевський;                                                б) В.Винниченко;

в) С.Петлюра;                                                        г) М.Міхновський.

 

5 Коли відбувся І Всеукраїнський селянський з’їзд?

а) у травні 1917 р.;

б) 28 травня – 2 червня 1917 р.;

в) 5-11 червня 1917 р.;

г) 20 жовтня – 1 листопада 1917 р.

 

6 Хто висловився проти створення української армії?

а) М.Грушевський;                                                б) С.Єфремов;

в) В.Винниченко;                                   г) М.Міхновський.

 

7 Коли прийнято І Універсал Центральної Ради?

а) 3 березня 1917 р.;                                             б) 10 червня 1917 р.;

в) 3 липня 1917 р.;                                г) 4 березня 1917 р.

 

 

8 Коли прийнято ІІ Універсал Центральної Ради?

а) 3 березня 1917 р.;                                             б) 10 червня 1917 р.;

в) 3 липня 1917 р.;                                г) 7 листопада 1917 р.

 

9 Коли прийнято ІІІ Універсал Центральної Ради?

а) 3 липня 1917 р.;                                                б) 9 січня 1918 р.;

в) 7 листопала 1917 р.;                         г) 22 січня 1918 р.

 

10 Коли прийнято ІV Універсал Центральної Ради?

а) 3 липня 1917 р.;                                                б) 9 січня 1918 р.;

в) 7 листопала 1917 р.;                         г) 22 січня 1918 р.

 

11 Хто очолив Генеральний Секретаріат?

а) М.Грушевський;                                                б) С.Єфремов;

в) С.Петлюра;                                                        г) В.Винниченко.

 

12 Генеральний Секретаріат за ІІ Універсалом?

а) крайовий орган Тимчасового уряду;

б) дорадчий орган Тимчасового уряду;

в) дорадчий орган Центральної Ради;

г) єдиний представник влади в Україні.

 

13 Викресліть зайве серед актів, якими регламентувалася діяльність Генерального секретаріату.

а) Статут Генерального секретаріату;

б) Інструкція Тимчасового уряду;

в) Декларація Генерального Секретаріату;

г) Декрет Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів.

 

14 Створення Української Народної Республіки проголошено:

а) І Універсалом;                                   б) ІІІ Універсалом;

в) ІІ Універсалом;                                 г) ІV Універсалом.

 

15 Яким актом було проголошено незалежність УНР?

а) І Універсалом;                                   б) ІІІ Універсалом;

в) ІІ Універсалом;                                 г) ІV Універсалом.

 

16 Виконавчим органом Центральної Ради за ІV Універсалом була:

а) Рада Народних Міністрів;                

б) Українські Установчі Збори;

в) Генеральний Секретаріат;

г) Рада Міністрів.

 

17 Влада українського уряду за Інструкцією Тимчасового уряду територіально обмежувалася:

а) 3 губерніями;                                    б) 7 губерніями;

в) 5 губерніями;                                    г) 9 губеніями.

 

18 За Інструкцією Тимчасового уряду влада Центральної Ради не поширювалася на:

а) Волинську губернію;                        б) Полтавську губернію;

в) Подільську губернію;                       г) Харківську губернію;

д) Чернігівську губернію;                     є) Київську губернію.

 

19 У грудні замість судових палат Центральною Радою були створені:

а) військові революційні суди;              б) революційні трибунали;

в) апеляційні суди;                                г) окружні суди.

 

20 Вищий судовий орган УНР?

а) Верховний Суд;                                 б) Вищий крайовий суд;

в) Генеральний Суд;                              г) Генеральне секретарство.