Тема 16  Українська Гетьманська держава

(квітень – листопад 1918 р.)

 

1 Коли відбувся Конгрес українських хліборобів, на якому гетьманом України було проголошено П.Скоропадського?

а) 29 квітня 1918 р.;                                              б) 23 березня 1918 р.;

в) 25 лютого 1918 р.;                                           г) 25 березня 1918 р.

 

2 Коли Центральна Рада припинила своє існування?

а) 1 травня 1918 р.;                                               б) 30 квітня 1918 р.;

в) 29 квітня 1918 р.;                                              г) 27-28 квітня 1918 р.

 

3 Визначте зайвий акт, проголошений гетьманом 29 квітня

1918 р.:

а) “Грамота до всього українського народу”;

б) Закони про тимчасовий державний устрій України;

в) Положення про Малу Раду Міністрів.

 

4 Головою Ради міністрів Української держави був:

а) П.Скоропадський;                                             б) Д.Дорошенко;

в) О.Лизогуб;                                                        г) В.Винниченко.

 

5 Визначте зайве у складі Державного Сенату:

а) Президент;

б) судді Генерального адміністративного суду;

в) судді Генерального кримінального суду;

г) голова Державної варти.

 

6 Які ланки судової системи були відновлені у липні 1918 р.?

а) Генеральний суд;                                              б) судові палати;

в) окружні суди;                                    г) мирові суди.

 

7 Головний політичний орган повстання проти гетьмана:

а) українські січові стрільці;                                

б) більшовики;

в) німецькі війська;                               

г) Директорія.

 

8 Коли була створена Директорія?

а) 29 квітня 1918 р.;                                              б) 16 листопада 1918 р.;

в) 13 листопада 1918 р.;                       г) 18 листопада 1918 р.

 

9 Коли П.Скоропадський відмовився від влади?

а) 13 листопада 1918 р.;                       б) 18 листопада 1918 р.;

в) 14 листопада 1918 р.;                       г) 14 грудня 1918 р.

 

10 Вищий орган влади в Українській державі:

а) Гетьман;                                                            б) Державний Сенат;

в) Рада міністрів;                                   г) Державний Сейм.

 

11 До кого мала перейти влада на випадок смерті гетьмана?

а) Колегії верховних правителів держави;

б) Раді міністрів;

в) Державному Сенату;

г) Державному Сейму.

 

12 Як називався гетьманський уряд?

а) Гетьман;                                                            б) Рада народних міністрів;

в) Рада міністрів;                                   г) Державний Сенат.

 

13 Хто очолював місцеву адміністрацію?

а) комісар;                                                             б) староста;

в) комендант;                                                        г) війт.

 

14 У підпорядкуванні якого відомства перебувала вся система місцевої адміністрації?

а) Міністерства внутрішніх справ;       б) Ради міністрів;

в) Державного Сенату;                         г) губернського старости.

 

15 Вищою судовою інстанцією Української держави до вересня 1918 р. був:

а) Вищий державний суд;

б) Верховний суд Української держави;

в) Генеральний суд;

г) Верховний суд гетьмана.

 

16 Хто очолював Державний Сенат?

а) Гетьман;                                                            б) прем’єр-міністр;

в) Президент;                                                        г) генеральний суддя.

 

17 Кому підпорядковувалася Державна варта на місцях?

а) помічнику-інспектору Державної стражі;                      

б) комісару;

в) начальнику повітової стражі;                                          

г) старостам.

 

18 Згідно із “Законами про тимчасовий державний устрій України” відмінити закон можна було:

а) з волі Гетьмана;                                

б) за рішенням Державного Сенату;   

в) за рішенням Ради міністрів;

г) іншим законом.

 

19 Вища судова інстанція з вересня 1918 р.:

а) Державний Сенат;                                             б) Генеральний суд;

в) Суд Гетьмана;                                    г) Гетьманський трибунал.

 

20 Міністром судових справ Української держави був:

а) М.Чубинський;                                  б) М.Грушевський;

в) О.Зіньківський;                                  г) Х.Раковський.