Тема 17 Українська Народна Республіка часів Директорії

 

1 Коли була створена Директорія?

а) 13 листопада 1918 р.;                       б) 14 грудня 1918 р.;

в) 16 листопада 1918 р.;                       г) 18 грудня 1918 р.

 

2 Коли Директорія прийшла до влади в Україні?

а) 13 листопада 1918 р.;                       б) 14 грудня 1918 р.;

в) 16 листопада 1918 р.;                       г) 18 грудня 1918 р.

 

3 У зв’язку з анулюванням якого договору Росія припинила визнавати Україну як суверенну державу?

а) Брестського;                                      б) Паризького;

в) Варшавського;                                   г) Женевського.

 

4 Яке рішення прийнято на першій сесії Трудового конгресу?

а) про скликання парламенту;

б) про вибори органів місцевого самоврядування;

в) про тимчасову передачу законодавчої і виконавчої влади Директорії;

г) про курс на союз з Антантою.

 

5 Голова та члени Ради Народних Міністрів:

а) обиралися шляхом таємного голосування;

б) призначалися Державною Народною Радою;

в) призначалися Головою Директорії;

г) призначалися Директорією і затверджувалися Державною Народною Радою.

 

6 Головою Директорії до початку лютого 1919 р. був:

а) В.Винниченко;                                  б) Ф.Швець;

в) С.Петлюра;                                                        г) А.Макаренко.

 

7 Головою Директорії з лютого 1919 р. був:

а) В.Винниченко;                                  б) Ф.Швець;

в) С.Петлюра;                                                        г) А.Макаренко.

 

8 За Декларацією Української Директорії від 26 грудня 1918 р. тимчасова законодавча влада належала:

а) Директорії УНР;                                              

б) Конгресу трудового народу;

в) Раді народних міністрів;

г) Найвищому суду.

 

9 Рада Народних Міністрів мала статус:

а) органу судової влади;        б) органу законодавчої влади;

в) органу виконавчої влади;  г) дорадчого органу при Директорії

 

10 Виконавчими органами влади у повіті були:

а) управління;                                                                       б) комендатури;

в) ради робочих і селянських депутатів;             г) комісаріати.

 

11 Губернськими виконавчими органами влади були:

а) управління губерніальних комісарів;                                             

б) ради робочих і селянських депутатів;            

в) комендатури;

г) комісаріати.

 

12 Найвища судова установа?

а) Генеральний суд;                                              б) Верховний суд;

в) Надвищий суд;                                  г) Головний суд.

 

13 Кому належало право нагляду за Надзвичайними військовими судами?

а) Головному отаману;      б) Головному військовому прокурору;

в) Генеральному судді;     г) Міністру юстиції.

 

14 При Директорії діяли:

а) наркомати;                                                        б) міністерства;

в) відділи;                                                              г) комісії.

 

15 У січні 1919 р. були скасовані:

а) мирові суди;                      б) окружні суди;

в) судові палати;                    г) надзвичайні військові суди.

 

16 Коли був підписаний Ризький мирний договір?

а) у квітні 1920 р.;                                 б) у листопаді 1920 р.;

в) у жовтні 1920 р.;                               г) у березні 1921 р.

 

17 21 листопада 1920 р. армія УНР відступила за р.Збруч і:

а) була остаточно розбита більшовиками;

б) була інтернована польськими військами;

в) перейшла до партизанської війни;

г) була розпущена внаслідок Ризького договору.

 

18 Ризький мирний договір був підписаний:

а) Польщею і більшовицькою Росією;

б) Польщею і урядом УНР;

в) урядом УНР і більшовицькою Росією;

г) урядом УНР і Денікіним.

 

19 Коли був підписаний Варшавський мирний договір?

а) у квітні 1920 р.;                                 б) у листопаді 1920 р.;

в) у жовтні 1920 р.;                               г) у березні 1921 р.

 

20 Варшавський мирний договір був підписаний:

а) Польщею і більшовицькою Росією;

б) Польщею і урядом УНР;

в) урядом УНР і більшовицькою Росією;

г) урядом УНР і Денікіним.