Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

Історія держави і права України. Тестові завдання - В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво Сумського державного університету

2006

Тестові завдання з курсу

Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 96 с.

 

Кафедра історії