Тема 18  Західноукраїнська Народна Республіка

 

1 З якою метою була створена польська ліквідвційна комісія?

а) знищення будь-яки проявів української державності;

б) взяти владу в Галичині для наступного приєднання її до Польщі;

в) створити противагу Українській Національній Раді в Галичині;

г) ліквідації всіх українських установ у Галичині.

 

2 Коли проголошено створення національної держави ЗУНР?

а) 19 жовтня 1918 р.;                                            б) 13 листопада 1918 р.;

в) 1 листопада 1918 р.;                         г) 19 листопада 1918 р.

 

3 Коли проголошені назва „ЗУНР” та її державна самостійність?

а) 19 жовтня 1918 р.;                                            б) 13 листопада 1918 р.;

в) 1 листопада 1918 р.;                         г) 19 листопада 1918 р.

 

4 Внаслідок якого договору Закарпаття відійшло до складу Чехословаччини?

а) Сен-Жерменського;                          

б) Паризького;

в) Женевського;                                    

г) Варшавського.

 

5 Хто входив до складу Президії Української Національної Ради?

а) Президент і міністри ЗУНР;             

б) Президент і 9 членів Ради;

в) Президент і 9 його заступників;

г) Президент і 4 його заступника.

 

6 Хто виконував функції колегіального голови ЗУНР?

а) Українська Національна Рада;

б) Президія Української Національної Ради;

в) Виділ;

г) Державний Секретаріат.

 

7 Уряд ЗУНР мав назву.

а) Українська Національна Рада;

б) Президія Української Національної Ради;

в) Виділ;

г) Державний Секретаріат.

 

8 Хто очолював Державний Секретаріат ЗУНР?

а) Державний секретар;

б) Президент;

в) Українська Національна Рада;

г) Прем’єр.

 

9 Першим прем’єром Державного Секретаріату ЗУНР був:

а) Є.Петрушевич;                                  б) К.Левицький;

в) С.Голубович;                                     г) Л.Цегельський.

 

10 Кому належало право розпуску прибічних рад та призначення нових виборів до них?

а) повітовому комісару;                       

б) міському комісару;

в) сільському комісару;                        

г) волосному старшині.

 

11 Що відбулося 22 січня 1919 р.?

а) утворення ЗУНР;

б) Акт злуки УНР і ЗУНР;

в) утворення Української Національної Ради;

г) Петрушевичу надано права диктатора ЗУНР.

 

12 Коли відбувся Акт злуки УНР і ЗУНР?

а) 21 листопада 1918 р.;                       б) 22 січня 1919 р.;

в) 3 січня 1919 р.;                                 г) 3 березня 1919 р.

 

13 Хто входив до складу військового трибуналу?

а) суддя і два засідателя;            б) голова і два члени;

в) прокурор і два присяжних;                 г) суддя, адвокат і два засідателя.

 

 

14 Хто очолював корпус української державної жандармерії?

а) Генеральний державний прокурор;

б) команда української державної жандармерії;

в) жандармський міський комендант;

г) жандармський повітовий комендант.

 

15 Народна міліція формувалася шляхом:

а) виборів на громадських засадах;

б) призначення з числа низової ланки жандармерії;

в) призначення Генеральним державним прокурором;

г) затвердження жандармським повітовим комендантом.

 

16 Коли прийнято Тимчасовий Основний Закон ЗУНР?

а) 13 листопада 1918 р.;                       б) 14 квітня 1919 р.;

в) 13 лютого 1919 р.;                                           г) 8 квітня 1919 р.

 

17 За Тимчасовим Основним Законом прапор ЗУНР визначався:

а) жовто-блакитний;                                             б) червоно-чорний;

в) синьо-жовтий;                                   г) чорно-червоний.

 

18 Армія ЗУНР називалася:

а) Армією Людовою;             б) Українською Галицькою армією;

в) Народною армією;             г) Українською народною армією.

 

19 Тимчасовий основний закон був прийнятий:

а) 1 листопада 1918 р.;                                         б) 13 листопада 1918 р.;

в) 14 квітня 1919 р.;                                              г) 13 лютого 1919 р.

 

20 Українська Національна Рада була створена:

а) 18 жовтня 1917 р.;                                            б) 18 жовтня 1919 р.;

в) 18 жовтня 1918 р.;                                            г) 18 жовтня 1920 р.