Тема 19  Формування радянської державності в Україні (1917-1920)

 

1 Місце проведення альтернативного першого Всеукраїнського з’їзду рад?

а) Київ;    б) Харків;               б) Одеса; г) Катеринослав.

 

2 Як називався створений Центральним Виконавчим Комітетом України радянський уряд?

а) Рада робочих, солдатських і селянських депутатів;

б) Всеукраїнський з’їзд робочих і солдатських депутатів;

в) Генеральний Секретаріат;

г) Народний Секретаріат.

 

3 У перервах між Всеукраїнськими з’їздами рад вищим законодавчим органом був:

а) Центральний виконавчий комітет;

б) Державний секретаріат;

в) Народний секретаріат;

г) Революційний комітет.

 

4 Коли проголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка?

а) 25 грудня 1917 р.;                                            б) 25 січня 1919 р.;

в) 6 січня 1919 р.;                                 г) 12 квітня 1919 р.

 

5 Визначте зайву ланку у судовій системі радянської України з січня 1918 р.:

а) мировий суд;                                     б) повітовий народний суд;

в) дільничний суд;                                г) міський народний суд.

 

6 Кого було призначено з 4 березня 1918 р. головою Народного Секретаріату?

а) Затонського;                                      б) Медведєва;

в) Петровського;                                   г) Скрипника.

 

 

7 Перший голова Центрального Виконавчого Комітету України:

а) Затонський;                                                       б) Медведєв;

в) Петровський;                                     г) Скрипник.

 

8 З 29 січня 1919 р. уряд радянської України називався:

а) Народним Секретаріатом;

б) Центральним Виконавчим Комітетом;

в) Радою Народних Комісарів УСРР;

г) Всеукраїнським з’їздом рад.

 

9 У якому місті за рішенням ЦК РКП(б) від 28 листопада 1918 р. було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України?

а) Київ;    б) Курськ;               в) Харків;                               г) Вороніж.

 

10 Який орган був фактичним вищим законодавчим і виконавчим органом радянської влади в Україні з 11 грудня 1919 р. до лютого 1920 р.?

а) Всеукраїнський революційний комітет;

б) Народний Секретаріат;

в) Рада Народних Комісарів УСРР;

г) Центральний Виконавчий Комітет.

 

11 Вищим органом влади України з грудня 1918 р. був:

а) Всеукраїнський з’їзд рад;

б) Рада народних міністрів;

в) Рада народних комісарів;

г) Всеукраїнський робітничий союз.

 

12 Головна ланка судової системи з 4 січня 1918 р.?

а) генеральні суди;                                               б) революційні трибунали;

в) революційні суди;                                             г) народні суди.

 

13 Декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 12 грудня 1918 р. було створено:

а) Всеукраїнську надзвичайну комісію;

б) Верховний революційний трибунал;

в) Верховний касаційний суд;

г) Раду народних суддів.

 

14 Коли було прийнято Конституцію УСРР?

а) 5 лютого 1919 р.;                                             б) 10 березня 1919 р.;

в) 6 березня 1919 р.;                                             г) 12 квітня 1919 р.

 

15 За Конституцією УСРР вищим виконавчим і розпорядчим органом влади був(ла):

а) Рада Народних Комісарів;

б) Всеукраїнський з’їзд рад;

в) Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет;

г) Всеукраїнська надзвичайна комісія.

 

16 Ким формувалася Рада Народних Комісарів?

а) ЦК КП(б)У;

б) Всеукраїнським з’їздом рад;

в) Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом;

г) Всеукраїнською надзвичайною комісією.

 

17 Хто мав право вносити зміни до Конституції?

а) Рада Народних Комісарів;

б) Всеукраїнський з’їзд рад;

в) Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет;

г) Всеукраїнська надзвичайна комісія.

 

18 Після прийняття декрету „Про анулювання спадкування” спадкова сума обмежувалася:

а) 1 тис. крб.;                                         б) 10 тис. крб.;        

в) 5 тис. крб.;                                       г) 50 тис. крб.

 

19 Визначте зайве серед надзвичайних місцевих органів.

а) військовий революційний комітет;                   б) комітет бідноти;

в) комітет незаможних селян;                       г) Рада робітничих депутатів.

 

20 Визначте зайве серед органів, які вели боротьбу з порушеннями радянської законності, з контрреволюцією:

а) народна міліція; б) Всеукраїнська надзвичайна комісія;

в) революційний трибунал;                  г) радянська прокуратура.